Референци

 

Црква Св. Никола, општина Аеродром
Семејна куќа во с.Герман, општина Ранковце
Хортикултурно и партерно уредување на Парк на езерата, општина Аеродром
Плоштад Јустинијан Прима, с.Таор, општина Зелениково
10 хали Стопански Двор, општина Ѓорче Петров (наши парцели)
Викендица во с. Говрлево, општина Сопиште
Станбен објект Железара, општина Гази Баба
Станбен комплекс Касарна – зграда I, општина Струмица.
Црква Св. Ѓорги Победоносец, Горно Лисиче, општина Аеродром
Проект за реконстукција на фасада на семејна куќа во Кисела Вода, општина Кисела Вода
Сервис за возила со изложбен салон и администрација, Визбегово, општина Бутел
Магацин за складирање на метални производи, општина Валандово
Обележје Крст во н.м. Јурумлери, општина Гази Баба
Индивидуален станбен објект во нас. Ржаничано, општина Илинден
Станбен комплекс Касарна – зграда II, општина Струмица
Викенд куќа – Контењер во с. Љубаниште, општина Охрид.
Станбено деловен објектАеродром, општина Аеродром
Погон за производство на стиропор, Мултифункционална зона Ќојлија, општина Петровец
Хортикултурно и партерно уредување Парк на Симфонијата, општина Аеродорм
Хала за елементи од пвц, Ќојлија, општина Петровец
Сервис за товарни возила во индустриска зона во с.Раброво, општина Валандово
Викенд куќа – Стар Дојран, општина Дојран.
Магацин за керамички плочки со изложбен салон и администрација, Визбегово, општина Бутел
Црква Св. Тројца во Горно Кратово, општина Кратово
Хотел Ротонда до Аеродром Александар Велики Скопје, Општина Петровец
Хортикултурно и партерно уредување на Парк Мајчин дом, општина Аеродром
Проект за организиран паркинг за тески возила, општина Василево
Настрешница за складирање на земјоделски продукти, општина Струмциа
Станбен комплекс Касарна – зграда III, општина Струмица.
Магацин за картонска амбалажа во Ќојлија, општина Петровец
Магацин за мебел во Ќојлија, општина Петровец
Викенд куќа во Карач, Стар Дојран, општина Дојран
Станбен комплекс Касарна – зграда IV, општина Струмица.

 

084
Викенд куќа – Контењер во с.Љубаниште, општина Охрид

086
Магацин за керамички плочки со изложбен салон и администрација, Визбегово, општина Бутел

087
Плоштад Јустинијан Прима, с.Таор, општина Зелениково

091
Погон за производство на стиропор, Мутифункционална зона Ќојлија, општина Петровец

0111
Хортикултурно и партерно уредување на Парк на езерата, општина Аеродром

0101
Сервис за возила со изложбен салон и администрација, Визбегово, општина Бутел

0107
Станбен објект Железара, општина Гази Баба