Портфолио

Геоконтрол лабораторија располага со богата референтна листа на успешни реализирани и тековни теренски и лабораториски испитувања:

 • Станбен комплекс – Џевахир во населба Аеродром, Скопје
 • Станбена зграда во населба Аеродром
 • Каналска мрежа – Прилеп
 • Воспитно-поправен дом, с. Брвеница (Тетово)
 • Основна внатрешна инфраструктура за ТИРЗ Струга
 • Фекален колектор Ø 1000 mm, на бул. ,,Србија”
 • Бензинска пумпа-с.Рамниште, Велес
 • ПЗУ Специјална болница Филип II – Скопје
 • Православен храм ,,Св.Три Светители”, Општина Аеродром
 • Православен храм ,,Св.Тројца”, Општина Аеродром
 • Клучка на обиколница Скопје, државен пат А2, месност Смилковци
 • Магацински дистрибутивен центар Еуротабак, Скопје
 • Општина Гази Баба н.м.Црешево
 • Плоштад Филип II
 • Локални патишта во РМ – ЛОТ 4 Пелагонија Вардар, Источен и ЈИ регион (Маркова чешма)
 • Еден двоен тениски терен во РМ на локација во Општина Кичево – с.Зајас
 • Фекална канализација од нас.место Сопиште низ нас.Припор по ул. Христо Татарчев до раскрсница бул. Србија со бул. Борис Трајковски
 • Станбена зграда на ул. ,,Дижонска” бб, Скопје
 • Катна гаража на ул. ,,Васил Ѓоргов” бб
 • Рекреативен Аква Парк, Скопје
 • Бул. ,,Првомајска” (Борис Трајковски) – Скопје
 • Нов пилотски тренинг центар-Петровец
 • Станбена зграда на ул. ,,Коце Металец”-Железара
 • Станбена зграда во населба Ново Лисиче
 • Пречистителна станица во с.Волково
 • Граничен премин Блаце и Ќафасан
 • Ролерско-велосипедска патека на лева страна на р.Вардар
 • Бул. ,,III Македонска бригада” (I фаза) – Скопје
 • ОУ ,,Григор Прличев”, нас.Железара
 • Спортско игралиште Ѓорче Петров
 • Повеќенаменски терен за спорт во Иванковци, Новаци, Облешево (Чешиново), Куманово, Росоман, Кавадарци, Штип, Кичево
 • Градежни услуги и санација пред Цементарница Усје
 • Комплексот Македонско село (резервоар за вода) Нерези, Скопје
 • ТИРЗ Кичево
 • Станбен објект во Буњаковец, ул. ,,29 Ноември”
 • Станбен објект во Буњаковец, ул. ,,Рајко Жинзифов”
 • Хала во с.Црешево
 • Водоводна мрежа-крак 1 во Драчево
 • Спортски центар Јане Сандански
 • Пристапен пат до откупно-дистрибутивен центар за јаболка (с.Макази,Ресен)
 • Локален пат с.Јанкоец-црква ,,Св. Никола” (Ресен)
 • Колектор бул. ,,Кочо Рацин”
 • Фекален колектор – Инџиково
 • Центро Унион
 • Општина Гази Баба – н.м. Јурумлери
 • Еден единечен тениски терен во РМ – Општина Ресен
 • Локални патишта во РМ – ЛОТ 4 Пелагонија Вардар, Источен и ЈИ регион (патен правец с.Кореница – с.Годивје)
 • Седум повеќенаменски терени за спорт во РМ (с.Караслари, Велес)
 • Станбена зграда на ул. Коле Неделковски бр.45, Скопје
 • Седум повеќенаменски терен за спорт во РМ (Ресен)
 • Основно училиште Григор Прличев – Општина Гази Баба
 • Балканска Млекара ,,Суташ’’ Илинден, Скопје

 

Бензинска пумпа, с. Рамниште Велес

Воспитно-поправен дом, с. Брвеница (Тетово)

Клучка на обиколница Смилковци, Скопје

ПЗУ Специјална болница Филип II – Скопје

Православен храм “Св. Три Светители” Општина Аеродром

Основна внатрешна инфраструктура за ТИРЗ Струга